CƠ KHÍ ĐĂNG TÀI – chúng tôi với gần 20 kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công và sản xuất cũng như đội